Grants – Studiob3.pl

Grants

Paulina Blachura Studio B3 is implementing a project co-financed from the European Funds, entitled:

„Development of Studio B3’s potential through internationalization”

The objective of the project is the promotion of the Polish product brand Studio B3 – covering unique clothing items manufactured by the project’s beneficiary – on the global markets, as well as the promotion of the Polish Economy Brand.

Total cost of the project is 390 900,00 PLN.

The amount of co-financing provided by the EU: 332 265,00 PLN

Paulina Blachura Studio b3 realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt.:

„Wzrost potencjału studia b3 dzięki internacjonalizacji”

Celem projektu jest promocja polskiej marki produktowej studio b3 obejmującej unikatową odzież produkowaną przez beneficjenta projektu na rynku światowym, jak również promocja Marki Polskiej Gospodarki.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 390 900,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 332 265,00 PLN